Szivárvány Óvoda Gyermekeiért Oktatási Nevelési Alapítvány

Látogatók száma: 762
3741 Izsófalva Izsó Miklós u. 37.
06 70 451 4827, 06 20 460 4759

1999
Hodop Istvánné
18433096-1-05

Bevétel 2014.   268 000 Ft

Bevétel 2015.   348 000 Ft

Bevétel 2016.  410 000 Ft

 

1% összege 2014. Nem kapott

1% összege 2015.  158 000 Ft

1% összege 2016.  122 000 Ft


Nem

Az Alapítvány gazdálkodása és közzétételi kötelezettsége megfelel a törvényi és jogszabályi előírásoknak .


Képek

Térkép

Az Izsófalva településen élő mindenkori óvodás gyermekek szellemi, erkölcsi és fizikai fejlesztése, segítése, nevelésének, oktatásának támogatása.
• az óvodai és oktatás tárgyi feltételeinek javítása, szemléltető és oktató eszközök beszerzése
• az egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás, életmódigény fejlesztése, ezzel összefüggő gyermekprogramok versenyek szervezése és ehhez szükséges feltételek biztosítása
• az esztétikus környezet kialakításának támogatása
• a gyermekek kirándulásokon, színház, mozi látogatásokon s egyéb kulturális programokon való részvételének elősegítése
• a nevelőmunka feltételeinek javítása, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása
• a tehetségígéretes gyermekek fejlesztése, gondozása,
• a település hátrányos helyzetéből adódó gyermeki esélyegyenlőség oldása, felzárkóztató (etnikai) program eredményének biztosítása
• pedagógiai célú, alapfeladatokon túli szolgáltatások szervezése
• egyéb nevelési célok támogatása - gyermekprogramok szervezése, a szűkebb és tágabb környezet értékeinek megismertetése, a természetvédelemre való nevelés előmozdítása.

Az Alapítvány célja. Az Izsófalva településen élő mindenkori óvodás gyermekek szellemi, erkölcsi és fizikai fejlesztése, segítése, nevelésének, oktatásának támogatása. - az óvodai és oktatás tárgyi feltételeinek javítása, szemléltető és oktató eszközök beszerzése - az egészséges életmódra nevelés, különös tekintettel a mozgás, sportolás, életmódigény fejlesztése, ezzel összefüggő gyermekprogramok versenyek szervezése és ehhez szükséges feltételek biztosítása - az esztétikus környezet kialakításának támogatása - a gyermekek kirándulásokon, színház, - egyéb kulturális programokon való részvételének elősegítése - a nevelőmunka feltételeinek javítása, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása


Támogatásaink 2015.
Cél szerinti juttatás: 403 000 Ft
Az 1% összege: 158 000 Ft

Óvodai görgős fektető tároló, fektetők, lepedők.
Zenei előadások, kulturális műsorok.
Mesekönyvek, foglalkozások.


Támogatásaink 2016.
Cél szerinti juttatás: 319 000 Ft
Az 1% összege: 122 000 Ft

Kulturális rendezvények, programok.
Fejlesztő játékeszközök.


Partnereink