A Jokay Család Alapítványa

Látogatók száma: 2392
1221 Budapest Gerinc u. 83. I.em
06 1/428-0552

http://www.jokay.hu
2004
Bereczky Zoltán
18249781-2-43

Bevétel 2015: 2 283 000 Ft

Bevétel 2014: 1 326 000 Ft

1% összege 2015: 159 319 Ft A NAV kedvezményezettek táblázat szerint.


Igen
Az Alapítvány gazdálkodása és közzétételi kötelezettsége teljes mértékben megfelel a törvényi és jogszabályi előírásoknak .

Képek

Térkép

A magyar nemzet lelki, szellemi és anyagi gyarapodásának előmozdítása és segítése, a keresztény hit és a nemzet fennmaradása és gyarapodása, valamint a reá maradt évezredes kultúrkincs megőrzése és áthagyományozása.
Adományát, esetleges 1%-os felajánlását a Jókay Család Alapítványa Kuratóriumának és támogatottainak nevében is köszönjük! Kérjük, juttassák el adománykérésünket azon ismerőseiknek, akik céljainkat fontosnak tarthatják!   
  
Tisztelettel és köszönettel:   
 
Jókay Károly,  Alapító

2015.

A 2015 ös évben hagyományos céljainkat követtük, 1 014 000 Ft támogatást nyújtott az alapítvány.

A Pápai Református Gimnázium 6 diákját 540 000 Ft.-tal támogattuk.
A Sárvásári ( Kalotaszeg) gyülekezet számára még Pünkösd előtt 250 000 Ft összeget utaltunk át.
A révkomáromi Jókay Egyesületnek 120 000 Ft támogatást adtunk.
A Técsői református liceum tanulói 104 000 Ft támogatásban részesültek.
Az 1% összege : 159 000 Ft .Működési költségre ment el:
tárhelyszolgáltatás,könyvelési díj,postaköltség,banki költségek.

2014.
2014-es eredmények röviden:
 
2014-ben Alapítványunk 1.080.000 forint értékben nyújtott támogatást a hagyományos kedvezményezettjeinknek. A 2014-15-ös tanévben három diákot segítettünk ismét a Pápai Református Kollégiumban, 330.000 forintot utaltunk át az iskolának. A sárvásári (Kalotaszeg) gyülekezet számára ismét sikerült számos adakozó bizalmát elnyerni, s Pünkösd előtt 150.000 forint jutott el hozzájuk. Idén a magyar vistaiakat úgy segítettük, hogy a Kolozsvári Református Kollégiumba járó falusi gyerekek utazási, étkezési költségeihez 100.000 forinttal járultunk hozzá. Ezen túl pedig 220.000 forint értékben támogattunk Erdélybe és Kárpátaljára segélyszállítmányokat. Nagy örömünkre szolgált 2014. novemberében 100.000 forinttal támogatni a Pósa Lajos emlékkiállítás pápai bemutatóját, valamint szintén novemberben egy adakozónknak köszönhetően 100.000 forintot adtunk 4 kiváló pápai kollégistának jutalomként. A Tárczy Lajos alapítvány nálunk kezelt hagyatéka kamatjából még Karácsony előtt 50.000 forint jutott el a técsői református líceum tanulóinak Kárpátalján.
 
2014-ben 962.000 forint adomány érkezett kizárólag magánszemélyektől, az 1%-os felajánlás 151.000 forintot tett ki, s a befektetett alaptőkénk kamatja közel 179.000 forint volt. Összesen majdnem 1,3 millió forint volt a bevételünk, melynek nagy részét a fenti célokra áldoztuk, illetve idén egy tartalékot képeztünk ami további adományozást tesz lehetővé.  
 

Hírek

0000-00-00
Négy ösztöndíjas

Négy ösztöndíjas 2015-16-ban!

A 2015-16-os tanévben a szokásos három Pápai Református Kollégiumban tanuló diák helyett négyettudunk támogatni.  A negyedik ösztöndíjat a közel 50 volt Jókay ösztöndíjas adta össze! Ezért hálás köszönet!  A440.000 forintos összeget a Refi már 2015. májusában meg is kapta.  

Program előzetes: 2016. február 11-én, este 7 órai kezdettel, a Jancsó Alapítvánnyal ( www.jancsoalapitvany.hu ) közösen rendezünk alapítványi estet a Budapest V. kerületben, Zrínyi utcában található BM Duna Palotában!

0000-00-00
Gyüjtés
 

2016-ban a következő célokra gyűjtünk: •

 

  • A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére; •

  • A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira; •

  • A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire, a técsői református líceum diákjainak ösztöndíjaira;

  • • Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (Kolozsvári Református Kollégium tanulói ebéd és utazási költségeire).

 

Partnereink