'' A Mezőcsáti Középiskolásokért '' Alapítvány

Látogatók száma: 3757
3450 Mezőcsát Kossuth u 12.
06 49/552-065

http://www.csatigimi.hu
1997
Tőzsérné Papp Gabriella
18426722-1-05

Bevétel 2015: 216 000 Ft

Bevétel 2014: 144 000 Ft

1% összege 2015 : 42 733 Ft . A NAV kedvezményezettek táblázat szerint.

 


Nem

Az Alapítvány gazdálkodása és közzétételi kötelezettsége teljes mértékben megfelel a törvényi és jogszabályi előírásoknak .


Képek

Videók

Térkép

Az alapítvány általános célja, hogy segítse a mezőcsáti középfokú oktatás színvonalának fejlesztését, személyi és tárgyi feltételeinek bővítését, a nevelő testület szakmai elhivatottságának elmélyítését, a tehetséges tanulók magasabb szintű képzését, a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének érvényesítését, iskolánk névadója Kiss József mezőcsáti születésű költő, lapszerkesztő életművének ápolását.
Kérjük támogasson minket adója 1%-val.

Az alapítvány általános célja, hogy segítse a mezőcsáti középfokú oktatás színvonalának fejlesztését, személyi és tárgyi feltételeinek bővítését, a nevelő testület szakmai elhivatottságának elmélyítését, a tehetséges tanulók magasabb szintű képzését, a hátrányos helyzetű fiatalok esélyegyenlőségének érvényesítését, iskolánk névadója Kiss József mezőcsáti születésű költő, lapszerkesztő életművének ápolását. Az alapítvány nevesített célja: a.) az iskola létesítményének fenntartásának, felújításának, bővítésének támogatása, b.) a számítástechnikai oktatás tárgyi, személyi feltételeinek fejlesztése c.) a nyelvoktatás színvonalának emelése intenzív képzési lehetőségek biztosításával, nyelvi labor kialakításával, külföldi (élő nyelvi területekkel való) kapcsolatok felvételével, csereprogramok szervezésével d.) a hazai és külföldi számítástechnikai, nyelvi és művészeti oktatási és továbbképzési programokhoz való kapcsolódás támogatása e.) a művészeti és környezetvédelmi, valamint az egészséges életmódra nevelés feltételeinek javításával és bővítésével kapcsolatos támogatás f.) a szakmai képzés színvonalának emelése a tárgyi feltételek javításával g.) a képzés profiljának aktualitását a mindenkori munkaerőpiac igényeinek és a szülők elvárásainak megfelelően h.) a kiemelkedően versenyző és pályázó diákok, valamint felkészítő tanáraik eredményeinek elismerése j.) a nevelőtestület pedagógiai, szakmai elkötelezettségét a NAT bevezetéséhez kapcsolódó innovatív tevékenység támogatása j.) a beiskolázás eredményessége érdekében leendő diákok számára vonzó programok szervezése, iskola életének elismertetése (gólyatáborok, nyílt napok, körzeti versenyek, videófilm) k.) Kiss József költői - lapszerkesztői hagyatékának feldolgozása, életútjának iskolai állandó kiállításon való bemutatása, művei összkiadásának előkészítése. Az alapítvány a céljait a mezőcsáti Kiss József Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló diákok tekintetében kívánja megvalósítani.


2015.
Célszerinti támogatás összege : 100 000 Ft ebből az 1% összege: 43 000 Ft.
Támogatásaink:

A mezőcsáti középfokú oktatás színvonalának fejlesztése, személyi és tárgyi teltételeinek bővitése.
Tehetséges és hátrányos helyzetű fiataloktámogatása.(50 Fő )Oktatás segiése eszközokkel.
-Természettudományi vetélkedő támogatása 100 000 Ft.


2014.
Közhasznú támogatásaink összege:106 000 Ft.ebből az 1 % összege:40 000 Ft

Támogatásaink:

A mezőcsáti középfokú oktatás színvonalának fejlesztése, személyi és tárgyi teltételeinek bővitése.
Tehetséges és hátrányos helyzetű fiatalok támogatása.(50 Fő )Oktatás segiése eszközokkel.

Hírek

2016-08-26
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola a színvonalas oktatás és a református keresztyén értékeket megtartó gyermekközpontú nevelés szellemében kíván az iskolahasználók - városunk, szűkebb és tágabb régiónk diákjai és szüleik - szolgálatára állni.

Az érettségiig két különböző osztálytípusban, ezeken belül is sokféle többlettanulási lehetőséggel juthatnak el tanulóink. A 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő kurzusokat szervezünk diákjaink felsőfokú tanulmányainak segítésére. Az érettségi után kínálunk a diákjainknak szakképzési lehetőséget is.

 

2016-06-10
Közlemény
Tudatjuk, hogy a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola minden híresztelés ellenére működik. 42 végzős diákunk közül 11 tesz emelt szintű érettségi vizsgát, van, aki két tantárgyból is, teljesítményük meghaladja az országos átlagot. Versenyeredményeink a tehetséggondozás terén folytatott munkánkról tanúskodnak.

Tudatjuk, hogy a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola minden híresztelés ellenére működik. 42 végzős diákunk közül 11 tesz emelt szintű érettségi vizsgát, van, aki két tantárgyból is, teljesítményük meghaladja az országos átlagot. Versenyeredményeink a tehetséggondozás terén folytatott munkánkról tanúskodnak. Példaértékű sikereket értünk el a felzárkóztatás terén is. 64 tanuló (az összes diák 28 %-a) mentorálásáról gondoskodtunk két éven át, közülük 84 % tanulmányi eredménye javult az előző tanévekhez képest. Sikeresek táboraink és a tanulóknak biztosított szabadidős rendezvényeink is.

Jelenleg ismét átmeneti időszakot élünk, a háttérben folynak a fenntartóváltással kapcsolatos hivatalos intézkedések, de az iskolában zajlik az oktató-nevelő munka, halad az érettségi, zárjuk a tanévet, és ezzel párhuzamosan tervezzük, szervezzük a következő időszakot rövid és hosszú távon is. Iskolánk tanulói és a szülők is támogatják erőfeszítéseinket, amelyeket az iskola megmaradása és fejlesztése érdekében teszünk.

Biztos forrásból értesítjük Önöket, hogy iskolánk további működése nem kérdéses, szeptemberben mindenképpen elkezdjük az új tanévet.

Az esetleges fenntartóváltás nem befolyásolja az 53 éve megkezdett munkát, feladatainkat minden körülmények között a ránk bízott tanulók érdekében el fogjuk végezni.

 

2015-10-14
Közösségi szolgálat
A középiskolai tanulmányaikat 2016-ban befejező diákok számára az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra iskolai közösségi szolgálat teljesítése.

A középiskolai tanulmányaikat 2016-ban befejező diákok számára az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra iskolai közösségi szolgálat teljesítése.

Iskolánk elkötelezett aziránt, hogy diákjaink mihamarabb (lehetőleg 9-11. évfolyamon) teljesíthessék ezt a kötelezettségüket. Az iskolai közösségi szolgálat koordinátora, Simonné Takács Tünde tanárnő szervezésében ebben a tanévben is számtalan alkalom kínálkozott diákjaink számára, hogy megismerkedhessenek a munka világával, hogy megérezhessék a segítő munka szépségét.


 

2015-04-09
Diák Önkormányzati Napok
A diák-önkormányzati nap az egyik legfontosabb program a tanév során a diákok számára. Nincsenek tanórák, s tanáraink sem ?szólnak bele? a dolgainkba. A program megszervezését a 11. a osztály és osztályfőnöke, Tőzsérné Papp Gabriella tanárnő vállalta.

A diák-önkormányzati nap az egyik legfontosabb program a tanév során a diákok számára. Nincsenek tanórák, s tanáraink sem ?szólnak bele? a dolgainkba.

A program megszervezését a 11. a osztály és osztályfőnöke, Tőzsérné Papp Gabriella tanárnő vállalta.

Előzetes feladatként osztály-selfie-t kellett készíteni meghatározott témában (lagzi, királyság, szülinap, krimi), a fotóknak kötelező elemei is voltak.

2015. április 09-én került sor erre az eseményre, melyen először nekünk, gólyáknak kellett fogadalmat tennünk, miszerint tisztelni fogjuk osztálytársainkat, tanárainkat és természetesen az idősebb diáktársainkat. Ám, mielőtt letettük volna eskünket az iskola diáksága és tanári kara előtt, egy héten keresztül minden 7.-es és 9.-es diáknak és osztályfőnökeinek táblát kellett viselni, aki ezt nem tette, vicces ?büntetést? kapott.

Ezek után kezdődtek a versenyek: röplabda- és akadályverseny, tik-tak bumm, klipverseny, versíró verseny és karaoke. A játékok során fontos volt az ész, a gyorsaság és az ügyesség. Minél több versenyt nyert meg egy-egy osztály, annál több megyét kaphatott az osztályok közötti honfoglaló versenyben.

Remek élmény volt, sokat nevettünk, nagyon jó volt a hangulat.

 

2015-03-06
Te-TU-DOD Természettudományi Diákkonferencia
A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2015. március 6-án második alkalommal rendezte meg a TE-TUDO-D Természettudományos Diákkonferenciát. Ezzel tisztelegtünk elhunyt kolléganőnk, Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsanna emléke előtt,

A Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 2015. március 6-án második alkalommal rendezte meg a TE-TUDO-D Természettudományos Diákkonferenciát. Ezzel tisztelegtünk elhunyt kolléganőnk, Szaniszló Lászlóné Roszkos Zsuzsanna emléke előtt, aki életre hívta ezt a versenyt, aki éveken keresztül lelkesen készítette csapatait, hihetetlen energiával szervezte és bonyolította le a megmérettetést. A megye és városunk különböző iskoláiból érkező diákok 10 csapata két korcsoportban egy-egy híres természettudós életét, munkásságát mutatta be látványos és tanulságos kísérletekkel kiegészítve. Érkeztek ifjú tudósjelöltek Szerencsről, Edelényből és 2 csapat Miskolcról is.

Partnereink