Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány

Látogatók száma: 3691
6449 Mélykút Petőfi tér 15.
06 77/460-125

http://www.melykutplebania.hu
1996
Bolvári János
18349221-1-03

Bevétel 2015: 1 085 000 Ft

Bevétel 2014: 1 258 000 Ft

1% összege 2015: 208 164 Ft.A NAV  kedvezményezettek táblázat szerint.


Igen

Az Alapítvány gazdálkodása és közzétételi kötelezettsége teljes mértékben megfelel a törvényi és jogszabályi előírásoknak .


Képek

Videók

Térkép

Mélykúti Egyházközségekért Alapítvány

Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása a Mélykút Szent Joachim és a Mélykút Szent Erzsébet Római Katolikus Plébániák vonzáskörzetében.
Az Alapítvány politikai pártoktól függetlenül végzi tevékenységét!
Az Alapítvány fokozata: közhasznú.
Alapítványunk jogosult a személyi jövedelemadó 1 %-nak fogadására.
Adószáma: 18349221 – 1 – 03

Kérjük támogassa Alapítványunkat adója 1%-val.

Az Alapítvány célja:

Az ifjúság keresztény szellemű nevelése és ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása a Mélykút Szent Joachim és a Mélykút Szent Erzsébet Római Katolikus Plébániák vonzáskörzetében.

A rászorulók, elsősorban idősek, betegek, szociálisan elesettek, nagycsaládosok segítése, gondozása ugyanott.
Mélykúton az egyház tulajdonában lévő ingatlanok állagának megóvása, bővítése, felszerelése, különös tekintettel a közösség építését, erősítését szolgáló célok megvalósítására.

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
Kulturális örökség megóvása,
Műemlékvédelem,
Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
Rehabilitációs foglalkoztatás,
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.


2015.
Közhasznú tevékenységük ,támogatásuk összege:665 000 Ft.
Támogatásaik.

Az ifjúság keresztényszellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi,tárgyi eltételek biztosítása a Mélykút Beltér és a Mélykút Szent Erzsébet Római Katolikus Plébániák vonzáskörzetében.
A rászorulók,elsősorban idősek,betegek,szociálisan elesettek,nagycsaládosok segítése ,gondozása ugyanott.
Mélykúton az egyház tulajdonában lévő ingatlanok állagának megóvása, bővítése, felszerelése különös tekintettel a közösség építését, erősítését szolgáló célok megvalósítására.
Máriakonnyai zarándoklat,hittantábor,nyári napközis tábor,civil sziget,betegek világnapja.


2014.
Közhasznú tevékenységük ,támogatásuk összege:1 195 000 Ft
Támogatásaik.

Az ifjúság keresztényszellemű nevelése és az ehhez szükséges személyi,tárgyi eltételek biztosítása a Mélykút Beltér és a Mélykút Szent Erzsébet Római Katolikus Plébániák vonzáskörzetében.
A rászorulók,elsősorban idősek,betegek,szociálisan elesettek,nagycsaládosok segítése ,gondozása ugyanott.
Mélykúton az egyház tulajdonában lévő ingatlanok állagának megóvása, bővítése, felszerelése különös tekintettel a közösség építését, erősítését szolgáló célok megvalósítására.
Máriakonnyai zarándoklat,hittantábor, alkohol betegek lelki napja , Erzsébet kenyérosztás, jubiláló házaspárok megvendégelése , magányosok Karácsonya, Karitász Mikulás,civil sziget,betegek világnapja.

Hírek

2016-04-02
Zarándoklat
Az Irgalmasság szent évében zarándoklatra hívtuk a mélykúti testvéreket. Zarándokolni lehetett, gyalog, kerékpárral és autóval. Zarándoklatunk célja átlépni az irgalmasság kapuján.

Az Irgalmasság szent évében zarándoklatra hívtuk a mélykúti testvéreket. Zarándokolni lehetett, gyalog, kerékpárral és autóval. Zarándoklatunk célja átlépni az irgalmasság kapuján. Előtte közösen végeztük el az steni Irgalmasság kilencedét.
Nagypénteken és nagyszombaton reggel 7 órakor Húsvét vasárnaptól pedig este 19 órától.

Ennek lezárása volt a zarándoklat Kisszállására 2016. április 2-án.
Indulás a plébánia elől,
gyalogosoknak 12.00, kerékpárosoknak 14.00 autósok pedig fakultatívan. Mivel a közös program 16 órakor kezdődött Kisszálláson. A visszaút a gyalogosoknak autóbusszal volt.

 

Program:
15 óra: Zarándokok fogadása

15.45 óra: Jubileumi kapun való áthaladás

16 óra: Ünnepei szentmise

17 óra: Vendéglátás

2016-03-18
Szentségimádás az Irgalmasság évében
„A Nagyböjt vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatát terjeszteni kell az egyházmegyékben. Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét.

Szentségimádás az Irgalmasság évében

 

A Nagyböjt vasárnapja előtti pénteken és szombaton megtartott 24 óra az Úrért elnevezésű ájtatosság gyakorlatát terjeszteni kell az egyházmegyékben. Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét. Állítsuk újra meggyőződéssel középpontba a kiengesztelődés szentségét, mert ez teszi kézzelfoghatóvá az irgalmasságot. A gyónás minden bűnbánó számára a valódi belső béke forrása lesz.” – fogalmaz Ferenc pápa az Irgalmasság arca kezdetű bullájában.

Ezekkel a gondolatokkal  a helybéli és környékbeli atyákat és hívő testvéreket hívtuk meg ide Virágvasárnap előtti pénteken-szombaton hozzánk, hogy Isten irgalmas arcával minél többen tudjunk találkozni az Oltáriszentség imádása és a kiengesztelődés, szentgyónás szentsége által most, az Irgalmasság rendkívüli szentévében. Rendkívüli ez a lehetőség, hiszen a Szentatya támogatását élvezi, és Istennel ily módon még meghittebben, és személyesebben tudtunk találkozni. Sok testvérünk részt vett bekapcsolódva egy-két óra erejéig ezen a szentségimádáson és gyónási lehetőségen. Sokan vettünk részt ezen az alkalmon, hogy többünk szívében megszülessen a béke. Sokunk családjában helyreállítsa az Úr a szeretetet, és ennek a világnak sok-sok bűnéért végzett engesztelésünk váljék a világ hitének gyümölcsévé, minél több embertestvérünk visszataláljon az Atyai Házba!

 

Program: 2016. március 18-19

pénteken este 18 órakor szentmise lelkigyakorlatos beszéddel

a szentmise után 7 órától a helyi és környékbeli fiatalok hangos szentségimádása

éjfélkor bűnbánati liturgia

szombat reggel 7.30 órakor irgalmasság rózsafüzére és hangos szentségimádás idős testvéreinkkel

szombaton délben családjaink hangos szentségimádási órája

szombaton este zárás a 6 órai szentmisével és lelkigyakorlatos beszéddel

jelentkezni a virrasztásra a sekrestyében és a plébánián lehet

 

Ez egybe esik a nagyböjti lelkigyakorlatunkkal, ami március 18-19-20-án lesz.

A lelkigyakorlat vezetője Gál József atya volt kecskeméti Szent Miklós templom káplánja.

Péntek 17 órától gyónási lehetőség 18 órakor szentmise, szombaton 17 órától gyóntatás 18 szentmise.

Vasárnap délelőtt 7-9 órai szentmise.

 

2016-01-08
FOGADALMI IMA
A 2016-os év első nagyobb horderejű eseménye január 8-án volt a Szent Joachim templomban. A reggel hét órai szentmise keretében a Karitász csoportunk alakulásának évfordulója alkalmából ünnepélyes fogadalomtétel volt. Minden Utcaapostol és Karitász tag kapjon erőt az egész éves munkához Isten áldását kérve.

A 2016-os év első nagyobb horderejű eseménye január 8-án volt a Szent Joachim templomban.
A reggel hét órai szentmise keretében a Karitász csoportunk alakulásának évfordulója alkalmából ünnepélyes fogadalomtétel volt.
Minden Utcaapostol és Karitász tag kapjon erőt az egész éves munkához Isten áldását kérve.

FOGADALMI IMA

Irántad való szeretetből, Isteni üdvözítő és kegyelmi támogatásodban bízva, a Karitász és utcaapostoli szolgálat tagjaként a mai naptól az embertársaimért végzett munkában a Te szolgálatodnak szentelem magam.

Ezt a munkát olyan feladatnak tartom, amit Te bíztál rám, és szívem mélyéből hálát adok Neked, amiért arra méltattál, hogy szereteted eszköze lehetek. Erősen elhatározom, hogy munkámat egészen a Te szándékod, valamint szentjeid példája szerint fogom végezni, és az önmagamról való őszinte lemondásban kizárólag a Te dicsőségedet keresem. Nehézségtől és fáradtságtól nem riadok vissza, sikertelenség el nem tántoríthat, siker tőled el nem távolíthat. Erősen elhatározom, hogy a szociális munkában is mindig nyugodtságra és higgadtságra, alázatra, és türelemre, hűségre és állhatatosságra törekszem.

Szeretett Üdvözítőm, áldd meg elhatározásomat és vésd mélyen a szívembe. Végy el önmagamtól és tölts be engem Magaddal és Szentlelkeddel. Ámen.

 

Partnereink